PROFESIONÁLNÍ STĚHOVACÍ SLUŽBY

Nárok na volno na stěhování podle zákoníku práce

V souladu s ustanovením zákoníku práce (§ 199) nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno, případně pracovní volno s náhradou mzdy. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci stanoví prováděcí právní předpis – nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Do překážek patří například svatba, narození dítěte, úmrtí, vyhledání nového zaměstnání, přestěhování a další. V tomto krátkém článku vám objasníme, jak je to s volném od zaměstnavatele na stěhování.

Co je nárok na volno na stěhování?

Nárok na volno zahrnuje možnost zaměstnance získat časový prostor pro vyřízení procesu stěhování.

Zaměstnanec může žádat o neplacené volno při stěhování v souladu s pracovními zákoníky.

Vztah tohoto nároku k § zákoníku práce je klíčový pro určení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

Jaké jsou podmínky placeného volna na stěhování?

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele (o čemž pochopitelně rozhoduje on).

Jak je to s neplaceným volnem na stěhování?

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení. Pokud nemáte vlastní bytové zařízení, nemusíte dostat ani neplacené volno.

Co dělat, pokud zaměstnavatel brání nárokům na pracovní volno při stěhování?

Pokud zaměstnavatel neuznává nárok na volno, zaměstnanec má možnost se bránit a uplatnit svá práva v souladu se zákonem. Nezbytně nutná doba pro udělení volna při stěhování se liší v závislosti na konkrétních okolnostech stěhování.

Jak zajistit dodržení nároků zaměstnance na volno na stěhování?

Příslušné nařízení vlády týkající se nároku na volno na stěhování poskytuje jasné směrnice pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Práva zaměstnance vůči zaměstnavateli ohledně volna na stěhování jsou chráněna zákonem a je důležité je respektovat.

V případě, že zaměstnavatel odmítá uvolnit zaměstnance z pracoviště kvůli stěhování, je třeba jednat v souladu se zákonem a hájit práva zaměstnance.

Sdílejte článek
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Kontaktujte nás.

Jsme připraveni vám pomoci, stačí nás jakkoliv kontaktovat

Po-Ne: 8.00-22.00

Related Post

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Pošlete nám požadavky na stěhování a obratem se vám ozveme zpět s více informacemi a podrobnostmi.